Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 18/10/16  khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ cho anh Tiến (O965222665). Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ hỏng, đĩa kém. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *