Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hỏng đầu từ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ vào ngày 19/03/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Dữ liệu sao khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng – 0962289180.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *