Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB mất định dạng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB mất định dạng
Rate this post

– Ngày 22/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ cho anh Mạnh (O988480666). Nguyên nhân mất định dạng ổ cứng. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *