Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB bị chết cơ

5/5 - (1 vote)

Ngày 6-9-2017 khôi phục dữ dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB bị chết cơ cho anh Khiếm ở Vĩnh Phúc – (O98198x173). Tình trạng ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024 được nhận định bị chết cơ, đĩa kém. Tuy nhiên, công ty vẫn lấy lại được dữ liệu được thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button