Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị mất dữ liệu
5 (100%) 1 vote

Ngày 7-9-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB cho anh Đa (O97943x303). Sau khi nhận được ổ cứng, công ty đã kiểm tra và nhận định tình trạng: ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu đã được cứu lại và giao cho anh Đa.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung bị mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *