Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 31/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJcho chị Xuân(o983 291 926). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không sử dụng được. Chúng tôi đã tiến hàng kiểm tra xác định ổ cứng bị cháy nổ, chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *