Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng cơ
Rate this post

– Ngày 04/01/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ cho anh Hòa (O976992442). Tình trạng hỏng cơ. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *