Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB hỏng cơ
Rate this post

– Ngày 04/01/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ cho anh Hòa(O976992442). Tình trạng hỏng cơ. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *