Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB bị hỏng cơ
5 (100%) 4 votes

Ngày 10/8/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng là anh Trưởng (O983675968). Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ được chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được cứu lại toàn bộ và bàn giao cho anh Trưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *