Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 320GB model: HD322HJ cho anh Trung (o912478865) ngày 18/7/2016. Ổ cứng có hiện tượng không hoạt động. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HD322HJ

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *