Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
5 (100%) 2 votes

– Ngày 19/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HD321HJ cho công ty Thiên Minh(O965640684). Nguyên nhân ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *