Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 320GB model: HD322HJ cho anh Bình ở Ninh Bình (o915665036) ngày 11/7/2016. Ổ cứng được anh Bình mang trực tiếp lên trong tình trạng  bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công trong ngày và bàn giao cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HD322HJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *