Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB kiến chui chết cơ
Rate this post

– Ngày 10/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ cho anh Sơn (O932282528). Ổ không nhận do kiến chui, chết cơ. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *