Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 18/01/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB model: HD040GJ cho anh Cường(O912495858). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *