Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB bad nặng
Rate this post

Ngày 7/4/2017 khôi phục data cho anh Văn (O1638242213). Đĩa cứng laptop Samsung 500GBmodel: HN-M500MBB bị bad sector nặng, đầu đọc kém. Sau 2 ngày data được bàn giao đây đủ cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *