Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 13/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho Chú Dân (O983007161). Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *