Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

Ngày 13-9-2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Nga SĐT O9821xx921. Tình trạng ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LT012 bị hỏng đầu từ. Tuy nhiên, trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *