Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 11/01/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB model: HD502HJ cho anh Hưng(O911427562). Nguyên nhân hỏng đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB

Check Also

7024 ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 18-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *