Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ do kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ do kiến chui
Rate this post

– Ngày 6/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ cho anh Hợi (O989676862). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định do kiến chui vào trong, chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *