Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 13/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ cho anh Mạnh (o985502199). Ổ cứng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *