Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 13/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD081GJ cho anh Mạnh(o985502199). Ổ cứng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Tiến hành kiểm tra xác định ổ chết cơ. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *