Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 8/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Trường (O974221980). đĩa cứng PC Samsung desktop model: HD080HJ. tình trạng đĩa cứng phát ra tiếng kêu, đầu từ lỗi, flatter kém. dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Trường.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *