Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB mất phân vùng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB mất phân vùng
Rate this post

– Ngày 10/01/2017  khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD083GJ cho anh Hà(O915255002). Tình trạng mất phân vùng. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *