Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bad sector
Rate this post

anh Hoàn – 0989260689 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HM160HI. Tình trạng nhìn thấy phân vùng ổ cứng nhưng không mở ra được, nguyên nhân do đầu từ đọc kém, bị bad sector nặng. Sau 24h dữ liệu được bàn giao cho khách hàng vào ngày 20/05/2016

Khôi phục dữ liệu HM160HI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *