Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị chết cơ
Rate this post

Ngày 18/10/2013, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho chú Kính_0987218654. Ổ cứng Model: HD161GJ. Đã lấy lại được toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Samsung 160G bị chết cơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *