Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị Format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị Format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị Format
Rate this post

Ngày 13/09/2013 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Thắng_0988757989. Ổ cứng Samsung 1TB bị Format, đã chạy phần mềm khôi phục nhưng không thành công.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *