Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị gộp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị gộp ổ
5 (100%) 1 vote

Chị Mỹ Anh mang ổ cứng tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung dung lượng 500Gb, model: HD502HJ. Ổ cứng được khách hàng mang tới trong tình trạng thao tác sai trong quá trình chạy Recovery, nên tất cả các phần vùng bị gộp lại thành 1 phần vùng trong windows. Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào 24/02/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *