Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cháy mạch sốc điện

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cháy mạch sốc điện
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD251HJ vào ngày 16/05/2016. Nguyên nhân do ổ cứng mạch cháy nổ do sốc điện, cơ kêu lạch cạch. Sau khi tiếp nhận chúng tôi tiến hành làm việc và đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho anh An – 0988916914.

Khôi phục dữ liệu HD251HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *