Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kêu lạch cạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kêu lạch cạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kêu lạch cạch
Rate this post

Ngày 25/06/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Thắng_0902290626. Ổ cứng Model: HD080HJ. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *