Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kiến chui
Rate this post

Ngày 14/05/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Thắng_0976263189. Ổ cứng Model:HD322GJ. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ do kiến chui vào trong ổ cứng

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *