Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung đầu từ hỏng
Rate this post

Ngày 28/05/2103, Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho Anh Tuấn_0912263336. Ổ cứng Model: HD322HJ. Ổ cứng Samsung 320G đầu từ hỏng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *