Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop cho khách hàng Hải Phòng – 0934268666 vào ngày 26/05/2016. Ổ cứng dung lượng 80Gb, Model: HD082GJ. Nguyên nhân bị chết cơ. Công ty đã bàn giao đầy đủ dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *