Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop đĩa kém
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop, Model: HD322HJ dung lượng 320Gb vào ngày 18/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng không nhận, sau khi kiểm tra kỹ thuật kết luận ổ bị chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho Anh Lịch – 0984466765/0945837706

4981-Lich-Samsung-320Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *