Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 22/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 160GB, model: HD161HJ cho anh Cường (o985910101). Ổ cứng mang đến trong tình không hoạt động. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công sau 1 ngày.
Khôi phục dữ liệu Samsung 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *