Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop hỏng đầu đọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 22/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung desktop 160GB, model: HD161HJ cho anh Cường (o985910101). Ổ cứng mang đến trong tình không hoạt động. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công sau 1 ngày.
Khôi phục dữ liệu Samsung 160GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *