Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung đòi format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung đòi format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung đòi format
Rate this post

Tình trạng ổ cứng đòi format. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị lỗi đầu từ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80Gb (bị mất tem). Anh Thành – 0986335926 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi vào ngày 26/04/2016

Khôi phục dữ liệu Samsung 80GB

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *