Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm
Rate this post

Ổ cứng 250GB model: HD253GJ được mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do trong quá trình ghost khách hàng đã ghost nhầm vào phân vùng dữ liệu nên toàn bộ dữ liệu bị mất đi. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu vào ngày 25/03/2016 và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung ghost nhầm

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *