Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

anh Dương – 0983299888 mang ổ cứng 1TB model: ST1000LM024 tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung vào ngày 09/04/2016. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Sau 48h toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu ST1000LM024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *