Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng cơ
Rate this post

Ổ cứng Samsung 160Gb model: HD161GJ mang tới yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung không nhận ổ. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng ở Thanh Hóa – 0913303593 vào ngày 26/02/2016.

khoi phuc du lieu 26.2.06.HD161GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *