Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung hỏng đầu từ
Rate this post

Ổ cứng desktop Samsung 80GB model: HD082GJ được chị Mai – 01649638153 mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung bị hỏng đầu từ vào ngày 10/03/2016. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã cứu toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

khôi phục dữ liệu 10.3.06.HD082GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *