Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung laptop hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung laptop hỏng
Rate this post

Ổ cứng mang tới trong tình trạng bị hỏng 1/2 đầu từ. anh Quang – 01626301769 đã yêu cầu chúng tôi khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung laptop 500GB model: ST500LM012. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu vào ngày 09/05/2016

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung laptop hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *