Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC cháy mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC cháy mạch
Rate this post

Tình trạng ổ cứng bị cháy mạch. Qua kiểm tra ổ cứng bị cháy mạch cơ kêu lọc cọc. Anh Tuấn – 0947931169 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC  160GB model: HD161GJ vào ngày 22/03/2016. Đã bàn giao dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung PC cháy mạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *