Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB Bad Sector nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB Bad Sector nặng
Rate this post

– Ngày 21/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate desktop 160GB cho anh Cường (o1692652834). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng bị mất 1 phân vùng dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị Bad Sector nặng. Toàn bộ dữ liệu được khách hàng phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

khoi phuc du lieu Seagate 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *