Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 15/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 250GB cho anh Bình ở Hải Dương (O977552705). Tình trạng ổ chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi hoàn toàn dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *