Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng  Seagate 250GB cho anh  Hiển (o906234148) ngày 2/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Seagate 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *