Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 250GB cho anh Tú(o966270404). Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *