Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.12 250GB cho anh Tú (O966270404). Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *