Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB phá Password

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB phá Password
Rate this post

– Ngày 02/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB cho anh Tài(o979758882). Phá password có lấy dữ liệu. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *