Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bad nặng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bad nặng
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho khách hàng ở Hải Dương (o97799211 7) ngày 16/7/2016. Ổ cứng trong tình trạng treo đơ, sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad năng. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu Seagate 320GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *