Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 28/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: 7200.10 cho anh Hiển (O968627410). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *