Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 5/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 7200.4 320GB cho anh Chiến (O973159706). Tình trạng ổ không không động. Nguyên nhân ổ chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *