Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 26/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST320LT012 cho anh Mạnh(O977830720). Ổ không nhận. Do đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được lấy lại sau 2 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *