Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 7/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: 5400.6 cho anh Khải (O936775639). Ổ không nhận do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *