Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 10/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB model: ST320DM000 cho anh Thắng(o987577827).  Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *